ชื่อ - นามสกุล :นายกาเรียน ยืนยงชาติ
ตำแหน่ง :รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :96 หมู่.6 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : รองผู้อำนวยการสำนักงาน