ชื่อ - นามสกุล :พ.จ.อ.พัฒน์ ผดุงญาติ
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง
หน้าที่หลัก :ผู้บริหาร
ที่อยู่ :96 หมู่.6 ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหาร