[ planoisoda ]
ชื่อ-นามสกุล : 
พรพิมล สังข์ทอง
ชื่อเล่น : 
ลูกปลา
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
18/11/2527
อายุ : 
33
เพศ : 
หญิง
E-mail : 
krupla1808@gmail.com  
ที่อยู่ : 
89/58 ม.ฟ้าเคียงดาว 5 หมู่ 4 ต.ศาลาแดง
อำเภอ : 
เมือง
จังหวัด : 
อ่างทอง
รหัสไปรษณีย์ : 
14000
เบอร์โทรศัพท์ : 
0813646768
สถานที่ทำงาน : 
ครู/อาจารย์
การศึกษา : 
ปริญญาตรี