ยินดีต้อนรับสู่ระบบ สารสนเทศจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง

เป็นระบบที่รวบรวมสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกเพื่อความสะดวกในการบริหารจัดการองค์กร

image01

Welcome to INFORMATION system

Non-formal education.

angthong.nfe.go.th/

image02

INFORMATION - NFE ระบบสารสนเทศจังหวัดอ่างทอง

กรุณาเลือกระบบสารสนเทศที่ท่านต้องการใช้งาน

service 1

ระบบ E-Budget

service 2

ระบบ E-office

service 3

แบบหนังสือราชการต่างๆ

service 1

ระบบ EIS

service 2

ระบบภาคีเครือข่าย กศน.

service 3

ระบบบุคลากร

service 1

ระบบพิกัดที่ตั้ง กศน.ตำบล

service 2

ข้อมูลผู้รับบริการในแหล่งเรียนรู้

service 3

แบบรายงานผลการดำเนินงานตาม 10 นโยบายเร่งด่วน

service 1

คลังหนังสือเรียน กศน.

service 2

ระบบ NFE-MIS

service 3

ระบบ student.nfe

service 1

ระบบรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย(รายงานจังหวัด)

service 1

ความต้องการทางการศึกษา