[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ปรัชญา: "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น" :: วิสัยทัศน์: กศน.ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ
เมนูหลัก
ระบบ E-Budget อำเภอ

 E-budget 62

 E-budget 61

ระบบ E-Budget จังหวัด

 E-budget 62 

E-budget 61

 E-budget 61

 E-budget 60

ระบบงบพักเบิก จังหวัด
 งบพักเบิก 61

 งบพักเบิก 60


ระบบสารสนเทศ

 ระบบสารบรรณฯ E-Office

 ระบบ DMIS

 ระบบ c-Smart Program

 ระบบรับรองรายงานการประชุม

 ระบบนักเรียนออกกลางคัน


ผลการเรียนออนไลน์
 กศน.อำเภอไชโย
 กศน.อำเภอป่าโมก
 กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
 กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง
 กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ
 กศน.อำเภอสามโก้
 กศน.อำเภอแสวงหา
แผนที่ประเทศไทยรายตำบล
ตารางเดินรถโมบาย
       
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  แผนที่ตั้ง กศน. จังหวัดอ่างทอง
  ข่าวสาร  แผนผังหน่วยงาน
  กลุ่มอำนวยการ
  Click ดูประวัติ
  นางฐิติรัตน์ บุญลาภ
  นักจัดการงานทั่วไป
  Click ดูประวัติ
  นางสาววิรดา หมอโอสถ
  นักวิชาการศึกษา
  Click ดูประวัติ
  นางทิพย์วิมล เงินแถบ
  นักวิชาการพัสดุ
  Click ดูประวัติ
  นายวิษณุ แก้วทับทิม
  พนักงานขับรถ
  Click ดูประวัติ
  นางเตือนตา อ่อนจริง
  พนักงานบริการ
  เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
  1 : ฝ่ายบริหาร
  2 : กลุ่มอำนวยการ
  3 : กลุ่มยุทธศาสตร์
  4 : กลุ่มการศึกษานอกระบบ
  5 : กลุ่มการศึกษาตามอัธยาศัย
  6 : กลุ่มภาคีเครือข่าย
  7 : กลุ่มนิเทศติดตาม
  8 : กลุ่มตรวจสอบภายใน