สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
6 สิงหาคม 2564.
อา พฤ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์  >>
 
แบบสอบถามออนไลน์  >>
ลำดับที่
เลขที่หนังสือ
หัวเรื่องเอกสาร
วันที่
ผู้ส่ง
0001 ศธ2345/34 ทดสอบการอนุมัติ <1> 13 ส.ค. 2551[10:16:38]
0002 ศธ2551/01 แจ้งกำหนดการ <1> 18 ม.ค. 2555[13:53:18] กศน. จังหวัดอ่างทอง
0003 ศธ ทดสอบการส่งหนังสือภายใน วิเศษชัยชาญ <1> 18 ม.ค. 2555[16:17:42] อำเภอวิเศษชัยชาญ
0004 ศธ.๐๒๑๐.๘๖/ ทดสอบการส่งหนังสือภายใน(กศน.จังหวัดอ่างทอง) <1> 18 ม.ค. 2555[16:24:29] กศน. จังหวัดอ่างทอง
0005 ศธ.๐๒๑๐.๘๖/ ทดสอบการส่งหนังสือภายใน(กศน.อำเภอป่าโมก) <1> 19 ม.ค. 2555[10:31:57] กศน.อำเภอป่าโมก
0006 ศธ.๐๒๑๐.๘๖/ ทดสอบการส่งหนังสือภายใน(กศน.อำเภอสามโก้) <1> 19 ม.ค. 2555[10:34:17] อำเภอสามโก้
0007 ศธ.๐๒๑๐.๘๖/๐๑ การส่งหนังสือภายนอก <1> 20 ม.ค. 2555[16:12:44] ตำบลสามโก้
0008 ศธ.๐๒๑๐.๘๖ ทดสอบการส่งหนังสือ <1> 8 มิ.ย. 2555[11:55:51] อำเภอไชโย
0009 ศธ 0210.8601/00 ทดสอบ ส่ง พรทิพย์ อ่วมทร <1> 19 ส.ค. 2556[15:34:02] อำเภอเมืองอ่างทอง
0010 ศธ 0210,8605/01 ส่งงานอบรม ให้ภาคภูมิ <1> 19 ส.ค. 2556[15:35:27] อำเภอวิเศษชัยชาญ
0011 ศธ.0210.8601/100 ส่งเอกสารจรรยา <1> 19 ส.ค. 2556[15:44:57] อำเภอเมืองอ่างทอง
0012 ศธ ๐๒๑๐.๘๖/ว๒๓๔ ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ อำเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๔ รอบ ๓ <1> 13 มี.ค. 2557[09:17:21] กศน. จังหวัดอ่างทอง
0013 ๑๑๒/๒๕๕๘ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเครื่อนยุธศาสตร์ <1> 23 พ.ย. 2558[11:39:51] กศน. จังหวัดอ่างทอง
0014 ศธ.๐๒๑๐.๘๖/ว๑๐๐๒ ขอเชิญประชุมประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน 2558 <1> 23 พ.ย. 2558[11:43:02] กศน. จังหวัดอ่างทอง
0015 ศธ.๐๒๑๐.๘๖ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ TO BE NUMBER ONE <1> 27 พ.ย. 2558[13:43:35] กศน. จังหวัดอ่างทอง
0016 ศธ.๐๒๑๐.๘๖ ขอเชิญรับชม ETV <1> 30 พ.ย. 2558[09:24:28] กศน. จังหวัดอ่างทอง
0017 ศธ.๐๒๑๐.๘๖/ว๑๐๔๑ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุนอาชีพ <1> 1 ธ.ค. 2558[11:45:54] กศน. จังหวัดอ่างทอง
0018 ศธ.๐๒๑๐.๘๖/ว๑๐๔๑ โครงการพัฒนาภูมิปัญญาทางบัญชีสู่ต้นทุน <1> 2 ธ.ค. 2558[11:37:32] กศน. จังหวัดอ่างทอง
0019 ศธ.๐๒๑๐.๘๖ การจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู เนื่องในโอกาสวันครู <1> 15 ธ.ค. 2558[15:34:17] กศน. จังหวัดอ่างทอง
0020 ศธ.๐๒๑๐.๘๖/๑๐๙๔ การคัดเลือกอนุกรรมการภาคีเครือข่ายประเภทองค์กรเอกชน แทนตำแหน่งที่ว่าง <1> 22 ธ.ค. 2558[15:31:57] กศน. จังหวัดอ่างทอง
0021 ศธ.๐๒๑๐.๘๖/๐๒๙ ขอเชิญประชุม <1> 12 ม.ค. 2559[13:11:07] กศน. จังหวัดอ่างทอง
0022 ศธ.๐๒๑๐.๘๖/๒๕๔ แบบสำรวจข้อมูล กศน.ตำบล <1> <2> 19 ม.ค. 2559[12:40:39] กศน. จังหวัดอ่างทอง
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง