สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง
ค้นหาตำบล
รายชื่ออำเภอในงานพัฒนาสังคมและชุมชน
   ชื่ออำเภอ ตำบล พิกัด/ดูจาก google mapคลิก
01 - อำเภอเมือง
150101 - ตำบลตลาดหลวง 14.584196,100.442784
150102 - ตำบลบางแก้ว 14.600528 100.453835
150103 - ตำบลศาลาแดง 14.602148,100.446024
150104 - ตำบลป่างิ้ว 14.608351,100.42606
150105 - ตำบลบ้านแห 14.561383,100.430006
150106 - ตำบลตลาดกรวด 14.616003 100.461082
150107 - ตำบลมหาดไทย 14.600528 100.453835
150108 - ตำบลบ้านอิฐ 14.585131,100.481987
150109 - ตำบลหัวไผ่ 14.550874,100.475464
150110 - ตำบลจำปาหล่อ 14.55091,100.443468
150111 - ตำบลโพสะ 14.56989 100.453615
150112 - ตำบลบ้านรี 14.59658,100.496565
150113 - ตำบลคลองวัว 14.572011,100.421098
150114 - ตำบลย่านซื่อ 14.629846,100.457954
02 - อำเภอไชโย
150201 - ตำบลจรเข้ร้อง 14.665045,100.467873
150202 - ตำบลไชยภูมิ 14.712774,100.448406
150203 - ตำบลชัยฤทธิ์ 14.640735,100.48472
150204 - ตำบลเทวราช 14.661734,100.459843
150205 - ตำบลราชสถิตย์ 14.673774,100.459499
150206 - ตำบลไชโย 14.703061,100.44405
150207 - ตำบลหลักฟ้า 14.70329,100.444093
150208 - ตำบลชะไว 14.716147,100.435113
150209 - ตำบลตรีณรงค์ 14.675004,100.483264
03 - อำเภอป่าโมก
150301 - ตำบลบางปลากด 14.488505,100.451367
150302 - ตำบลป่าโมก 14.490053,100.448095
150303 - ตำบลสายทอง 14.563065,100.467181
150304 - ตำบลโรงช้าง 14.495252,100.460808
150305 - ตำบลบางเสด็จ 14.450519,100.46165
150306 - ตำบลนรสิงห์ 14.515958,100.443792
150307 - ตำบลเอกราช 14.4895,100.429137
150308 - ตำบลโผงเผง 14.457205,100.456527
04 - อำเภอโพธิ์ทอง
150401 - ตำบลอ่างแก้ว 14.66148,100.409085
150402 - ตำบลอินทประมูล 14.646621,100.427227
150403 - ตำบลบางพลับ 14.635475,100.412156
150404 - ตำบลหนองแม่ไก 14.707422,100.334876
150405 - ตำบลรำมะสัก 14.690956,100.265704
150406 - ตำบลบางระกำ 14.657126,100.411777
150407 - ตำบลโพธิ์รังนก 14.612011,100.386066
150408 - ตำบลองครักษ์ 14.747659,100.410576
150409 - ตำบลโคกพุทรา 14.690141,100.381662
150410 - ตำบลยางซ้าย 14.668198,100.301855
150411 - ตำบลบ่อแร่ 14.635675,100.382139
150412 - ตำบลทางพระ 14.671169,100.376254
150413 - ตำบลสามง่าม 14.651188,100.383625
150414 - ตำบลบางเจ้าฉ่า 14.702714,100.418429
150415 - ตำบลคำหยาด 14.672944,100.334358
05 - อำเภอแสวงหา
150501 - ตำบลแสวงหา 14.751244,100.325207
150502 - ตำบลศรีพราน 14.726656,100.330461
150503 - ตำบลบ้านพราน 14.703456,100.294533
150504 - ตำบลวังน้ำเย็น 14.730824,100.239462
150505 - ตำบลสีบัวทอง 14.774551,100.259514
150506 - ตำบลห้วยไผ่ 14.785853,100.340452
150507 - ตำบลจำลอง 14.748168,100.366641
06 - อำเภอวิเศษไชยชาญ
150601 - ตำบลไผ่จำศีล 14.660655,100.313416
150602 - ตำบลศาลเจ้าโรงทอง 14.562754,100.357747
150603 - ตำบลไผ่ดำพัฒนา 14.540385,100.39341
150604 - ตำบลสาวร้องไห้ 14.565474,100.222478
150605 - ตำบลท่าช้าง 14.562962,100.35794
150606 - ตำบลยี่ล้น 14.590052,100.322074
150607 - ตำบลบางจัก 14.536231,100.368948
150608 - ตำบลห้วยคันแหลน 14.55239,100.277978
150609 - ตำบลคลองขนาก 14.540468,100.354346
150610 - ตำบลไผ่วง 14.511409,100.261874
150611 - ตำบลสี่ร้อย 14.565786,100.362221
150612 - ตำบลม่วงเตี้ย 14.619454,100.354695
150613 - ตำบลหัวตะพาน 14.577566,100.391752
150614 - ตำบลหลักแก้ว 14.510796,100.261896
150615 - ตำบลตลาดใหม่ 14.552162,100.313456
07 - อำเภอสามโก้
150701 - ตำบลสามโก้ 14.605096,100.245073
150702 - ตำบลราษฎรพัฒนา 14.604505,100.308673
150703 - ตำบลอบทม 14.602854,100.242691
150704 - ตำบลโพธิ์ม่วงพันธ์ 14.585182,100.274212
150705 - ตำบลมงคลธรรมนิมิต 14.640434,100.251167

หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ nfeangthong 2000.