[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
ปรัชญา: "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น" :: วิสัยทัศน์: กศน.ร่วมสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทยอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ
เมนูหลัก
ระบบ E-Budget อำเภอ

 E-budget 62

 E-budget 61

ระบบ E-Budget จังหวัด

 E-budget 62 

E-budget 61

 E-budget 61

 E-budget 60

ระบบงบพักเบิก จังหวัด
 งบพักเบิก 61

 งบพักเบิก 60


ระบบสารสนเทศ

 ระบบสารบรรณฯ E-Office

 ระบบ DMIS

 ระบบ c-Smart Program

 ระบบรับรองรายงานการประชุม

 ระบบนักเรียนออกกลางคัน


ผลการเรียนออนไลน์
 กศน.อำเภอไชโย
 กศน.อำเภอป่าโมก
 กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
 กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง
 กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ
 กศน.อำเภอสามโก้
 กศน.อำเภอแสวงหา
แผนที่ประเทศไทยรายตำบล
ตารางเดินรถโมบาย
       
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
  แผนที่ตั้ง กศน. จังหวัดอ่างทอง
  ข่าวสาร    
  ผอ.อำเภอ  
   

  นางสุรีย์  มีลักษณะ
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง
  และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอป่าโมก

  นางชนิญา  โพธิ์สุข
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ
  นางอุทัยวรรณ  แก้วเขียว
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
  และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอไชโย
  นางจิรัชยา  เฟื่องฟูรัตน์
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสามโก้
  นางสาวกุหลาบ  อ่อนระทวย
  ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแสวงหา