[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสม กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
เมนูหลัก
ระบบ E-Budget อำเภอ

 E-budget 62

 E-budget 61

ระบบ E-Budget จังหวัด

 E-budget 62 

E-budget 61

 E-budget 61

 E-budget 60

ระบบงบพักเบิก จังหวัด
 งบพักเบิก 61

 งบพักเบิก 60


ระบบสารสนเทศ

 ระบบสารบรรณฯ E-Office

 ระบบ DMIS

 ระบบ c-Smart Program

 ระบบรับรองรายงานการประชุม

 ระบบนักเรียนออกกลางคัน


ผลการเรียนออนไลน์
 กศน.อำเภอไชโย
 กศน.อำเภอป่าโมก
 กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
 กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง
 กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ
 กศน.อำเภอสามโก้
 กศน.อำเภอแสวงหา
แผนที่ประเทศไทยรายตำบล
ตารางเดินรถโมบาย
       
แผนที่ตั้ง กศน. จังหวัดอ่างทอง
ข่าวสาร


ทำเนียบดิจิทัล
  • ปี 2561
  • ปี 2562

  
(แบบ)หนังสือราชการ  
 

แบบหนังสือราชการต่างๆ

ตัวอย่างหนังสือราชการ   

นิเทศ

คู่มือต่อเนื่อง   

หน้าปก คู่มือต่อเนื่อง  

แบบฟอร์มเบิกจ่าย-รายงาน  


การเงิน

ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการ  

ไปราชการ  

ไปราชการโดยรถยนต์ส่วนบุคคล  

ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้ปฏิบัติงาน