[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
คนไทยได้รับโอกาสการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวิตที่เหมาะสม กับช่วงวัย สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะที่จำเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
เมนูหลัก
ระบบ E-Budget อำเภอ

 E-budget 62

 E-budget 61

ระบบ E-Budget จังหวัด

 E-budget 62 

E-budget 61

 E-budget 61

 E-budget 60

ระบบงบพักเบิก จังหวัด
 งบพักเบิก 61

 งบพักเบิก 60


ระบบสารสนเทศ

 ระบบสารบรรณฯ E-Office

 ระบบ DMIS

 ระบบ c-Smart Program

 ระบบรับรองรายงานการประชุม

 ระบบนักเรียนออกกลางคัน


ผลการเรียนออนไลน์
 กศน.อำเภอไชโย
 กศน.อำเภอป่าโมก
 กศน.อำเภอโพธิ์ทอง
 กศน.อำเภอเมืองอ่างทอง
 กศน.อำเภอวิเศษชัยชาญ
 กศน.อำเภอสามโก้
 กศน.อำเภอแสวงหา
แผนที่ประเทศไทยรายตำบล
ตารางเดินรถโมบาย
       
แผนที่ตั้ง กศน. จังหวัดอ่างทอง
ข่าวสาร


ทำเนียบดิจิทัล
  • ปี 2561
  • ปี 2562

  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
16/เม.ย./2562 : คู่มือ
แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้ ( 4063 / )
    แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนอ่านออกเขียนได้
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/เม.ย./2562 : คู่มือ
แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชน ( 4079 / )
    แนวทางการส่งเสริมการดูแลสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/เม.ย./2562 : คู่มือ
แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( 3961 / )
    แนวทางการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/เม.ย./2562 : คู่มือ
คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือ กศน ปรับปรุง 2561 ( 340 / )
    คู่มือการประเมินระดับการรู้หนังสือ กศน ปรับปรุง 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/เม.ย./2562 : คู่มือ
คู่มือการดำเนินงานหลักสูตร กศน.2551(ฉบับปรับปรุง 2555) ( 102 / )
    คู่มือการดำเนินงานหลักสูตร กศน.2551(ฉบับปรับปรุง 2555)
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/เม.ย./2562 : คู่มือ
กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2561 ( 110 / )
    กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/เม.ย./2562 : คู่มือ
คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2562 ( 97 / )
    คู่มือการจัดการศึกษาต่อเนื่อง 2562
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/เม.ย./2562 : คู่มือ
แบบ กศ.ตน1-30 ( 99 / )
    แบบ กศ.ตน1-30
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
16/เม.ย./2562 : คู่มือ
แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2561 ( 59 / )
    แนวทางการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2561
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
10/เม.ย./2562 : รายงานงบทดลอง
รายงานงบทดลองประจำเดือน ( 161 / )
    รายงานงบทดลองประจำเดือน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/105 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>